Terminy kursów 2021/2022

16 X – STARTER

First LEGO LEAGUE: 23 X, 6XI, 20 XI, 4 XII, 18 XII

15 I - STARTER

Second LEGO LEAGUE: 22 I, 19 II, 5 III, 19 III, 2 IV

9 IV – STARTER

Third LEGO LEAGUE: 23 IV, 7 V, 21 V, 4 VI, 10 IX

Godziny 9.00-11.00 i 11.00-13.00, Jagiellonka Powrót