zajęcia z robotyki płock

Celem projektu jest realizacja nowatorskich warsztatów edukacyjnych z zakresu robotyki dla dzieci przy wykorzystaniu innowacyjnych materiałów dydaktycznych w postaci licencjonowanych klocków LEGO EDUCATION. Warsztaty Academia Robotica to blok 4 warsztatów z robotyki dla dzieci i młodzieży na których kursanci, pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów, budują i programują roboty ze specjalistycznych klocków LEGO MINDSTORMS EDUCATION. Zajęcia będą odbywać się po zajęciach szkolnych i będą trwać 2x45 minut każde. Planujemy zorganizować warsztaty dla grup, z których każda będzie liczyć maksymalnie 18 osób. Uczestnicy podczas zajęć będą pracować w zespołach 3-osobowych - zamiennie jako technik, konstruktor i programista. Każdy zespół otrzyma zestaw roboczy składający się z zestawu LEGO MINDSTORMS EDUCATION do konstrukcji robota oraz komputera z licencjonowanym oprogramowaniem.

Zajęcia zakończą się wręczeniem dyplomów "Młodego inżyniera". W trakcie realizacji projektu będzie aktualizowana internetowa strona edukacyjna,dostępna także po zakończeniu projektu. Celem strony internetowej będzie dalsze poszerzania wiedzy młodych ludzi w zakresie robotyki .Najzdolniejsi spośród kursantów otrzymają szansę na sprawdzenie umiejętności nabytych podczas warsztatów, biorąc udział w konkursie First Lego League. Jest to ogólnoświatowy konkurs z dziedziny robotyki na którym młodzi konstruktorzy z całego świata mogą sprawdzić oraz rozwinąć swoje umiejętności i wiedzę z zakresu nauk ścisłych.

Projekt "Sfinansowano ze środków Fundacji PZU"