zajęcia z robotyki płock

To profesjonalny kurs z programowania płytki programowalnej Rapsbery PI w języku Python. Kurs jest kolejnym etapem w szkoleniu z Robotyki dla młodzieży, która już miała styczność z robotyką przewidywany wiek to 13 plus. Kurs trwa 6 tygodni, Spotkania po 4h lekcyjne które kończą się uzyskaniem Certyfikatu Academii, Atrakcyjna cena: 695 zł stanowi 80% wartości kursu komercyjnego (869 zł), gdyż jest dofinansowany w ramach środków Fundacji Made in Płock. Umożliwiamy płatność ratalną.

Szczegóły u koordynatora kursu:  tel. 793 300 390 - Marek 

Elementy kursu:

- Platforma Raspberry Pi

- Systemu operacyjnego Raspbian

- Język programowania Python

- Budowa własnego systemu 

 

SCENARIUSZE WARSZTATÓW

SPOTKANIE NR 1

•    Wstęp, opis konwencji kursu, zasady BHP
•    Platforma Raspberry Pi, podstawowe cechy i zastosowania
•    Instalacja systemu operacyjnego Raspbian, wybrane programy użytkowe
•    Konfiguracja środowiska Raspbian, podstawowe komendy systemowe, opis portów GPIO
•    Pierwszy program w języku programowania Pyhton – sterowanie diodą led


SPOTKANIE NR 2

•    Podstawy programowania w języku programowania Python 
•    Zastosowanie środowiska programistycznego Geany
•    Operacje wejścia-wyjścia w Pytonie na przykładzie zastosowania przycisku, dżojstika i diody led
•    Podstawy zastosowania biblioteki graficznej PyGame na przykładzie prostej gry zręcznościowej z zastosowaniem dżojstika


SPOTKANIE NR 3

•    Programowanie w języku pyton z zastosowaniem bibliotek programowych
•    Czujnik ruchu PIR, ultradźwiękowy czujnik odległości
•    Podłączenie wyświetlacza monochromatycznego SSD1306
•    Obsługa kamery przez Raspberry Pi
•    Projekt foto-pułapki z zastosowaniem czujnika PIR


SPOTKANIE NR 4

•    Raspberry Pi i język Pyton w sterowaniu silnikiem AC, DC lub silnikiem krokowym
•    Zastosowanie układu L298N do sterowania prędkością silnika DC za pomocą sygnału PWM
•    Podstawy zastosowania promieni IR do zdalnego sterowania
•    Projekt zdalnego włącznika światła z wykorzystaniem przekaźnika i wybranych bibliotek  w języku Python


SPOTKANIE NR 5

•    Wykorzystanie zdobytych umiejętności w sterowaniu podwoziem prostego robota jeżdżącego z wykorzystaniem platformy Raspberry Pi
•    Optyczny czujnik przekroczenia linii – projekt autonomicznego robota podążającego za linią  (line-follower)
•    Zawody wykonanych robotów